Studijsko putovanje u Tursku za 2021. godinu

U periodu od 27.7. do 6.8. 2021. godine, studenti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu su u organizaciji Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka i nesebičnoj finansijskoj pomoći Atašea za vjerska pitanja Ambasade Republike Turske, džemata iz Švicarske – Association Culturelle des Bosniaques de Canton de Genève (džemat Ženeva) i džemata iz Amerike – BICC Carlisle Pensylvania te dekana, prof. dr. Zuhdije Hasanovića, uspješno realizovali studijsko putovanje u Tursku.

Cilj studijskog putovanja bio upoznati kulturu, običaje, historiju i dinamiku jednog grada te se putem arhitektonskih zdanja ovog dijela muslimanskog svijeta prisjetiti velikana našeg Ummeta. Također, cilj ovog putovanja je bio i intenziviranje druženja i jačanja mreže poznanstva među studentima Fakulteta islamskih nauka, koje je bilo onemogućeno usljed pandemije korona virusa i okolnosti online nastave, stoga je Udruženje studenata ovim putovanjem željelo vratiti duh minulih dana, u kojima su studenti putem zajedničkih aktivnosti uspijevali izaći iz zone svakodnevlja i komfora, zarad ostvarenja društveno korisnih aktivnosti za dobrobit studenata i društva.

Put je započeo u jutarnjim satima, 27. jula s traženjem Božije pomoći na putovanju, učenjem odlomaka iz Kur’ana i putne dove,  a dolazak u odredište, Istanbul, se dogodio u 28.jula u jutarnjim satima.

Studenti su tokom boravka u ovom gradu bogatog historijskog naslijeđa odsjeli u azijskom dijelu Istanbula, u pokrajini Uskudar. Boravak u ovom gradu obilježila je posjeta znamenitim vjerskim i kulturnim objektima, poput: Trgovima: Sultanahmet, Taksim, Bayazit, Ejjub, Eminonu, potom Galata kulu,  vidikovac i džamiju na Čamlidži, potom sljedeće džamije: Aja Sofija, Sultan Ahmet ili Plava džamija, Sulejmanija, Jeni džamija, Sultan Mehmed-Fatihova, Ejjubija i Ortakoy džamiju te brojne druge znamenitosti po vlastitom izboru. Ovo studijsko putovanje je obilježeno zajedničkim krstarenjem na Bosforu u predverečnjim satima, kada su studenti imali priliku da uživaju u zalasku sunca na Bosforu, kao i interpretaciji ilahija i kasida fakultetskog hora. Tokom ovog putovanja, studenti su imali priliku da osjete dašak ljepote Orijenta i duh koji pulsira ovim gradom sa višestoljetnom historijskom i kulturnom tradicijom.

Dana 5.8. studenti su svoje putovanje priveli kraju boravkom u Bursi, čijim su znamenistostima krunisali svoje uspomene na ovom putovanju, obilazeći Ulu džamiju i Vidikovac, koji čine okosnicu i centralno obilježje ovog grada.

Dana 6. 8. u popodnevnim satima, studenti su krenuli u povratak svojoj domovini, ispunjeni mnoštvom korisnog znanja, novih prijateljstava i lijepih zajedničkih uspomena, ali i torbama punih poklona za svoje najmilije. Zahvaljujemo se svima onima koji su doprinijeli realizaciji ovog putovanja i stjecanju još jednog lijepog životnog iskustva, a posebna zahvala ide Udruženju studenata Fakulteta islamskih nauka koje je ovo studijsko putovanje uvelo u tradiciju našeg Fakulteta, kao i dekanu, prof. dr. Zuhdiji Hasanoviću, koji je bio naša moralna i duhovna potpora pri realizaciji ovog putovanja.