Četvrta godišnjica rada web-portala

U ponedjeljak, 27. decembra 2021. godine, web-portal Mlađak navršio je pune četiri godine od prelaska na online platformu. 


Ovim putem želimo zahvaliti čitateljima, vjernim pratiocima, članovima redakcije, autorima, sponzorima i svima onima koji na bilo koji način doprinose boljitku portala. Mlađak postoji kao plaftorma putem koje mladi pisci mogu afirmisati svoj rad, objaviti vlastito književno stvaralaštvo i tako steći čitalačku publiku. Učešće u redakciji pored studenata Fakulteta islamskih nauka mogu uzeti i studenti drugih fakulteta kao vanjski saradnici. Aktivnosti u Mlađaku utječu na kvalitet studentskog života i između ostalog doprinose individualnom razvoju budućih imama, muallima, pedagoga, učitelja i profesora. 

Pozivamo vas da nastavite pratiti naš rad uz najavu novog, a uz Božiju pomoć korisnog i kvalitetnog sadržaja.