Preliminarni rezultati konkursa za obavljanje ramazanske prakse u Evropi u 2022. godini

Rang lista napravljena je shodno Pravilniku Fakulteta islamskih nauka o Stručnoj ramazanskoj praksi studenata FIN-a. 

Za sva eventualna pitanja i nedoumice, molimo Vas da se obratite putem maila usfin-a@hotmail.com, a ne privatno članovima Komisije ili Udruženja.

Kandidati koji nisu zadovoljni rezultatima imaju pravo žalbe u naredna tri dana, do utorka, 1. mart – 22:00h.

Žalbe se isključivo dostavljaju na prethodno navedenu adresu te, u protivnom, neće biti razmatrane.