Lejletul-Kadr (Noć sudbine, vrijednosti, odredbe)

Piše: Melisa Muminović

„Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Qadr – a šta ti misliš šta je Noć Qadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.“ (Sura al-Kadr)

Polahko se približavamo kraju odabranog mjeseca Ramazana, te činimo naše ibadete intenzivnije, sa više pažnje i osjećanja. Dovimo i nadamo se Allahovom oprostu, te tražimo noć odabranu nad svim drugim noćima – noć u kojoj je počelo objavljivanje časnog Qur’ana. Pošto postoje različita mišljenja o tome kada bi Noć Kadr mogla biti i kako je ne bismo propustili i
tražili samo u 27. noći ovog odabranog mjeseca, sa čistim nijjetom traženja Allahovog zadovoljstva i Njegovog oprosta – tražimo je u posljednjoj trećini, kako je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao:

„Trudite se tražeći noć Lejletul-Kadr u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana.” (Buhari, Muslim)

…i provedimo svaku od preostalih noći u ibadetu, jer je znanje o tome kada je Noć Kadra samo u Allaha, a oni Njegovi robovi koji sa potpunom predanošću, ljubavlju i sviješću o Milostivom ibadete obavljaju će je, sa Allahovim dopuštenjem, u pokornosti Allahu provesti.

Kako upotpuniti preostale noći ovog odabranog mjeseca?

Učenjaci izdvajaju tri ibadeta kojima se ova odabrana noć može upotpuniti. Pošto je u Noći Kadr počelo objavljivanje Kur'ana, intenzivno recitiranje časne Knjige je jedan od najvažnijih ibadeta kojima se trebamo posvetiti. Uz učenje Kur'ana, namaz je ibadet koji sa skrušenošću, svjesni da stojimo pred najljepšim Stvoriteljem, trebamo obavljati. Kazao je Allahov Poslanik s.a.w.s.:

„Ko Noć Kadr provede u kijamu (klanjajući namaz), vjerujući u njen blagoslov, tražeći na taj način nagradu od Uzvišenog, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi.“ (Buhari, Muslim)

Kao treći ibadet, učenjaci navode dovu i zikr, a posebno dovu spomenutu u hadisu: Aiša, r.a., upitala je Allahovog Poslanika s.a.w.s.: „Allahov Poslaniče, kada bih znala da je Noć kadra, šta bih dovila Allahu u toj noći?“, na to je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي (Allahume inneke ‘afuwwun tuḥibbu-l-‘afwa fa'fu ‘annī – Gospodaru moj, Ti si onaj koji prašta i voliš opraštanje, zato Te molim da meni oprostiš).“

Molimo Allaha da dočekamo Noć Kadr u ibadetu, skrušenošti i pokornosti Uzvišenom Stvoritelju i da nam oprosti grijehe koje smo svjesno i nesvjesno učinili.

Comments are closed.

%d bloggers like this: