Preliminarna rang lista studenata za obavljanje ramazanske prakse u dijaspori

Na osnovu Kriterija za rangiranje studenata za ramazansku praksu u dijaspori, a shodno Pravilniku o stručnoj praksi studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, vodeći se instrukcijama Komisije za ramazansku praksu Fakulteta, Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu objavljuje

PRELIMINARNU RANG LISTU STUDENATA ZA OBAVLJANJE RAMAZANSKE PRAKSE U DIJASPORI.

Rangiranje je izvršeno na osnovu bodova za dodatnu dokumentaciju koju su studenti dostavljali shodno Javnom pozivu.

Shodno Kriterijima za rangiranje studenata usvojenim od strane Upravnog odbora Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, eventualne žalbe mogu se uputiti na email: usfin-a@hotmail.com, u narednih 48 sati, najkasnije do nedjelje, do 23:00.