Konkurs/audicija za nove članove Akademskog hora Fakulteta islamskih nauka

Na osnovu ukazane potrebe Upravni odbor Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka raspisuje


KONKURS / AUDICIJU


Za nove članove Akademskog hora Fakulteta islamskih nauka za 2023/24. godinu. Kandidati i kandidatkinje za audiciju mogu biti studenti i studentice svih godina, statusa i smjerova Fakulteta islamskih nauka. Dakle, vanredni studenti i studentice mogu konkurisati i biti ravnopravni članovi Akademskog hora.


Udruženje studenata, također,
raspisuje konkurs i za studente i studentice koji sviraju neke od tradicionalnih instrumenata (kudum, tarabuk, def), ali i bilo koje druge vrste. Nije nužno da student/ica u tom slučaju ima određene glasovne sposobnosti.


Prijave slati na mail usfin-a@fin.unsa.ba.
U prijavi napisati ime i prezime, godinu studija, status, smjer, te navesti da li je kandidat/kandidatkinja i ranije bio/la član nekog hora i navesti kojeg.


Konkurs ostaje otvoren do narednog ponedjeljka, 13. novembra 2023. godine do 20:00h.


Nakon prikupljenih prijava Upravni odbor Udruženja studenata će formirati komisiju za audiciju, te zakazati termin iste. O audiciji ćete biti obaviješteni putem maila.


Napomena: Studenti i studentice koji su već članovi Akademskog hora FIN-a dužni su potvrditi svoj daljnji angažman na mail usfin-a@fin.unsa.ba do 13. novembra 2023. godine do 20:00h. Uprotivnom, računat će se kao da su odustali od članstva.


U Sarajevu, 8. novembra 2023. godine.