JAVNI POZIV
za dostavljanje dokumentacije za ramazansku praksu u dijaspori

Na osnovu ukazane potrebe za ramazanskim imamima, hatibima i muallimima, Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u saradnji sa Fakultetom islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i Upravom za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje


JAVNI POZIV
za dostavljanje dokumentacije za ramazansku praksu u dijaspori

Shodno Pravilniku o stručnoj praksi studenata FIN-a, a na osnovu liste redovnih i redovnih-samofinansirajućih studenata koju je već formirala Studentska služba na Javni poziv se mogu prijaviti svi redovni i redovni samofinansirajući studenti Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.


Obavezna dokumentacija:
– Prijava na Javni poziv (dostupna na stranici);
– Skenirana prva stranica pasoša.
– Prosjek ocjena (od Studenstke službe)


Dodatna dokumentacija:
– Kućna lista;
– Potvrda o radnom statusu roditelja ili izdržavatelja (zaposlen – zadnja platna lista, nezaposlen-potvrda s Biroa za zapošljavanje ili Poreske uprave, penzioner – ček od penzije, drugi status -potpisana izjava);
– Motivacijsko pismo (okvirni plan rada studenta u okviru ramazanske prakse);
– Potvrde o statusu roditelja (RVI, demobilisani borac, šehidska porodica, i sl);
– Diploma o položenom hifzu (ukoliko je student hafiz);
– Dodatne relevenatne certifikate o završenim kursevima, seminarima, takmičenjima i dr. (u toku trajanja studija).


Dodatna dokumentacija će se bodovati na osnovu Kriterija koje je uspostavilo Udruženje studenata FIN-a u saradnji sa Komisijom za ramazansku praksu Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.


Napomene:
– Svi studenti su obavezni dostaviti obaveznu dokumentaciju;
– Dodatna dokumentacija nije obavezna i studenti koji je ne dostave bit će bodovani samo na osnovu prosjeka;
– Studenti koji imaju dogovorene angažmane u dijaspori dostavljaju samo obaveznu dokumentaciju;
– Javni poziv služi isključivo za rangiranje studenata unutar već formirane liste redovnih i redovnih-samofinansirajućih studenata od strane Studentske službe;


– SVU DOKUMENTACIJU SLATI SKENIRANU U PDF FORMATU ISKLJUČIVO NA EMAIL: usfin-a@fin.unsa.ba; SA NAZNAKOM „PRIJAVA ZA RAMAZANSKU PRAKSU U DIJASPORI“;
– SVE UPITE SLATI NA NAVEDENI E-MAIL. NA PRIVATNE PORUKE ČLANOVI KOMISIJE PO OVIM PITANJIMA, SHODNO UPUTAMA NADLEŽNIH, NEĆE ODGOVARATI.

Datum objave: 12. januar 2024. godine u 16:00h
Trajanje Javnog poziva: 22. januar 2024. godine do 16:00h