Rezultati javnog poziva za ramazansku praksu u dijaspori

Rang lista napravljena je shodno Pravilniku Fakulteta islamskih nauka o Stručnoj ramazanskoj praksi studenata FIN-a.

Za sva eventualna pitanja i nedoumice, molimo Vas da se obratite putem maila usfin-a@fin.unsa.ba, a ne privatno članovima Komisije ili Udruženja.

Kandidati koji nisu zadovoljni rezultatima imaju pravo žalbe u naredna tri dana, do subote 27. januar – 20:00h.

Žalbe se isključivo dostavljaju na prethodno navedenu adresu te, u protivnom, neće biti razmatrane.