In memoriam: Preminuo akademik Dževad Jahić

Dževad Jahić rođen je u Mostaru, godine 1948. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio je
u Rogatici. Diplomski i doktorski rad je završio na Filološkom fakultetu u Beogradu a
magistarski na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Na istom fakultetu je predavao kao profesor na
predmetima Historijska gramatika i Historija bosanskoga književnog jezika. Njegov književni
rad najbolje oslikavaju zbirke pjesama “Vitorin vrijes”, “Sedra pelinova” i “Stakleni mejt”.

Pored toga, autor je nekoliko rječnika i različitih tekstova koji su objavljeni u naučnim časopisima,
koji uglavnom tretiraju teme iz lingvistike i historije jezika. U svojim djelima naglašava značaj
historije, kako Bosne i Hercegovine tako i drugih balkanskih zemalja. Upućuje na složenost
historijskih prilika i potrebu poznavanja naučnih činjenica pri izučavanju jezika. U njegovim
rječnicima se primjećuje sistematičan i iscrpan pristup čemu ide u prilog činjenica da se sastoji
od ukupno deset tomova.

Akademik Dževad Jahić je preminuo 21.04.2024. u osmoj deceniji života. Ostat će upamćen
među mlađom populacijom uglavnom kao autor Gramatike bosanskog jezika, dok će ga šira
publika prepoznati i kao izvrsnog lingvistu i kvalitetnog bosanskohercegovačkog pjesnika.