28/01/2019

Esej o vremenu: Živi kao da umireš!

Piše: Eldar Ćatibušić Jučer koje je otišlo – iako je blizu, svi stanovnici Zemlje vratiti ga ne mogu! (al- Maʻarrī) Vrijeme. Šta za nas predstavlja vrijeme? […]