24/07/2017

Kur’anski dragulji – Sinonimi u Kur’anu, u percepciji dr. Fadila Saliha es-Samerraīja

Priredila: Zekijja Krvavac U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Ha Mim. Tako Mi Knjige jasne. Mi je objavljujemo kao Kur’an, na arapskom jeziku, da biste razumjeli, […]