16/02/2021

Bosanskohercegovačka mladost u pohodu na velike teme i nove medijske svjetove

“Online” platforma “IslamEDU” osmišljena je s ciljem promocije islamskog znanja i islamskih nauka, a kroz edukaciju i edukativan sadržaj. Kao takva, sa svim svojim pripadajućim […]