01/01/2021

Hutba: “Allah je muslimanima pravednost učinio obavezom”

Piše: Kenan Ćehić Hvala Allahu, dž.š., koji je uspostavio jasnu razliku između istine i laži, pravde i nepravde, dobra i zla. Salavat donosimo na Muhameda, […]
30/12/2020

Materijalizam kao moderna bolest muslimanskog Ummeta

Piše: Kenan Ćehić Prenosi Abdurrahman ibn Ibrahim Dimiški, od Bešira ibn Bekra, a on od Ibn Džabira, a on od Abduselama, a on od Sevbana […]