28/01/2018

O krizi muslimanske civilizacije – šta se desilo?

Priredio: Tarik Šahinović “Ako uzmemo u obzir da je muslimanska zajednica na čelu sa Muhammedom a.s., i prvim generacijama muslimanske zajednice, a i nekoliko stoljeća […]