25/01/2018

Vojna etika Resulullaha, a.s.

Priredio: Ajdin Đozo “Muslimani  stoljećima svoja duša i srca napajaju sa čistog i nepresušnog vrela sunneta čovjeka za kojeg Allah Uzvišeni kaže: ‘A tebe smo […]