13/01/2019

Poziv studentima za prisustvovanje edukaciji: STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA ISLAMSKE VJERONAUKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA KS

Pozivaju se studenti, prvenstveno Fakulteta islamskih nauka, a zatim i drugih fakulteta Univerziteta u Sarajevu, da prisustvuju edukaciji pod nazivom Stručno usavršavanje nastavnika islamske vjeronauke […]