29/12/2020

Gdje je danas pero islamskog znanja?

Piše: Tarik Kohnić, član redakcije ”Uči, u ime Gospodara tvoga…” (Alek, 1) ”I reci: Gospodaru, povećaj mi znanje!” (Ta-ha, 114) ”A Allaha se boje od […]