Hafiz Ajdin Halilić i hafiz Sakib Filan – Novi čuvari Kur'ana Časnog

Piše: Amel Didić

U vremenu protkanom teškim temama, svaki put nas obraduje saznanje o zvaničnom proglašenju novih čuvara (hafiza) Božije Riječi. Naši hafizi oslikavaju potvrdu institucionalnog pregnuća na putu Božije Riječi, garanciju opstanka, prosvjećivanja muslimanskog življa na ovim prostorima te veliku radost za samog hafiza, njegovog muhaffiza, porodicu, ali i cijelu zajednicu.

Danas, 09.02.2022. god., pred komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u prostorijama Centra za Kur'an i Sunnet u Sarajevu, proučivši posljednje ajete petnaestodnevne hatme, Ajdin Halilić je zvanično stekao titulu „Hafiz Kur'ana Časnog“.


Mr. hfz. Špendi Fidani, njegov muhaffiz, koji mu je bio vodič i podrška tokom cijelog procesa učenja Kur'ana napamet, u svojoj izjavi spominje kako su ovo putovanje prema današnjem cilju započeli prije tri godine, naglasivši: „Od danas je on hafiz Kur’an-i- kerima. Put koji je pređen je bio težak, dug i izazovan. Danas je dan radosti i ponosa. Hafiz Ajdin je kadar budućnosti za Islamsku zajednicu. Nadam se da ćemo se brinuti za vrijednu omladinu i našu budućnost. Različite projekte sam radio ali je najljepši osjećaj onaj u kojima se radi sa ljudima, njihovom odgoju i obrazovanju.

Sedam dana prije toga, 02.02.2022. godine, također pred komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, posljednje kur'anske ajete napamet proučio je i Sakib Filan, te zvanično stekao titulu “Hafiz Kur'ana Časnog”. Njegov muhaffiz na putu učenja Kur'ana napamet, bio je hfz. dr. Abdul-aziz Drkić.


BIOGRAFIJE DVOJICE HAFIZĀ:


Hfz. Ajdin Halilić, sin Suvada i Feride, rođen je 26.02.1998. god. u Mechernihu – SR Njemačka. Svoje porijeklo vodi iz Prnjavora. Osnovnoškolsko obrazovanje završio je Sanskom Mostu, nakon kojeg upisuje medresu Reis Džemaludin-ef. Čaušević u Cazinu, koju 2016. god. završava odličnim uspjehom. Nakon medrese upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, čijim svršenikom postaje 2020. godine, dobivši priznanje „Srebrena značka“. Trenutno je u procesu izrade magistarske teze na spomenutom fakultetu. U toku studija, pored spomenutog uspjeha, značajno se istakao u oblasti vannastavnih aktivnosti i društvenog aktivizma, uzimajući učešće na raznim seminarima, takmičenjima, i dr. Govori njemački, arapski i engleski jezik.


Hfz. Sakib Filan, sin Osmana i Ševale, rođen je 24.02.1999. godine u Gornjem Vakufu. Svršenik je i diplomant 372. generacije Karađoz-begove medrese u Mostaru. Nakon završetka medrese 2017. godine, upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu kao redovan student, a koji uspješno i završava. Pored redovnog studija, od 2018. godine je angažovan u džematu Grbavica II, jednom od uspješnijih džemata Medžlisa IZ-e Sarajevo, kao mujezin i pomoćnik imama u izvođenju mektebske nastave. Nakon redovnog studija, upisuje master studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu u akademskoj 2021/2022. godini. Oženjen je suprugom Azrom (Ljevaković) Filan, koja je također diplomantica Behram-begove medrese te diplomantica Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, a koja je također nastavila master studij na istoimenom fakultetu.

Čestitamo hafizu Ajdinu i hafizu Sakibu, upućujući dove Milostivom Gospodaru da ih i dalje vodi Svojim putem, koji se ogleda u ličnom napretku i profilisanju, a čiji se plodovi granaju, sazrijevaju i aktueliziraju kroz korist i službu zajednici.